Zabiegi Cennik

WYSZUKIWARKA ZABIEGÓW

Wybierz przynajmniej jedną kategorię,
a następnie kliknij szukaj

Wyszukaj po słowie kluczowym

Kupon na pierwszy zabieg:

20zł

Odbierz kupon

Zabiegi
na twarz
Zabiegi
na ciało
Masaże i spa Rytuały Japońskie Dla mężczyzn Kwasy Trwała
depilacja
Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna
estetyczna
Pakiety
zabiegowe
Zabiegi na twarz Zabiegi na ciało Masaże & SPA Rytuały japońskie Zabiegi dla mężczyzn Kwasy Trwała depilacja Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna estetyczna

Regulamin

Regulamin nabywania i realizacji bonów upominkowych w salonie Yasumi Śrem

1.Bon upominkowy, zwany dalej Bonem - bon na określony zabieg/pakiet zabiegów bądź zakup produktów, na określoną kwotę nabywany przez Klienta Yasumi Śrem, zwanego dalej Zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną. Yasumi Śrem – placówka YASUMI, w której nabywany i realizowany jest Bon (YASUMI Śrem, ul. Kościuszki 11, 63-100 Śrem).

2.Bony upoważniają do skorzystania z zabiegów/zakupu produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem (Bony zakupione w ofercie promocyjnej 1+ 1 za 50%, można wykorzystać tylko na usługi dostępne w Instytucie Yasumi Śrem).

3.Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Bonu (znajduje się w dolnej części Bonu) pod numerem telefonu Yasumi Śrem, bądź osobiście w Yasumi Śrem.

4.Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.

5.Bon ważny jest przez 6 miesiące od momentu jego nabycia. Na prośbę Zamawiającego ważność może być przedłużona (opcja dostępna wyłącznie podczas składania zamówienia, nie obowiązuje po odbiorze lub wysyłce Bonu).

6.Istnieje możliwość realizacji bonu po terminie jego ważności, z zastrzeżeniem potrącenia 30% wartości bonu/zabiegu.

7.Bony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.

8.W przypadku, gdy wartość zabiegów i/lub nabywanych produktów jest niższa niż wartość Bonu, Yasumi Śrem nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.

9.W przypadku, gdy wartość zabiegów i/lub nabywanych preparatów przekroczy wartość Bonu, Obdarowany dopłaca różnicę.

10.Jeżeli Bon obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane                           u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości.

11.Bony nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi w Yasumi Śrem.

12.Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w Yasumi Śrem.

13.Bon kupiony w YASUMI Śrem przy ul. Kościuszki 11, 63-100 Śrem, może zostać zrealizowany wyłącznie w YASUMI Śrem, ul. Kościuszki 11, 63-100 Śrem

14.Bon może być wykorzystany do zapłaty za produkty i/lub zabiegi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności (Bony zakupione w ofercie promocyjnej 1+ 1 za 50%, można wykorzystać tylko na usługi dostępne w Instytucie Yasumi Śrem).

15.W przypadku nie odwołania lub nie przełożenia drogą mailową (srem@yasumi.pl) zarezerwowanej wizyty  minimum 3 dni przed zaplanowanym terminem, z bonu potrącana jest wartość 30 % umówionej wizyty, co jest równoznaczne z umniejszeniem wartości bonu do wykorzystania przy ponownej wizycie. W tym przypadku odpowiednie zastosowanie ma pkt 8 Regulaminu.

 16.Sposób pakowania Bonu oraz zawarte w nim dodatki (gratisy) zależą od wartości Bonu:                       

Bony podarunkowe do kwoty 300 zł występują w formie zaproszenia w zalakowanej kopercie. Istnieje możliwość dopłaty do opakowania (ozdobne pudełko + firmowy ręczniczek) – 20zł.                             

 - Bony podarunkowe powyżej kwoty 300 zł pakowane są gratis w ozdobne pudełko prezentowe z firmowym ręczniczkiem + 1 mini produktem według dostępności.16. W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje manager Yasumi Śrem.

17.Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się               z jego treścią akceptują go w całości.

18.Ochrona danych osobowych:

Kupujący dokonując Zamówienia, zakupu i rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie                               i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówień w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Bonów i realizacji Usług.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy (zakup Bonu).Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Jolanta Ludwiczak – Żelazna, z siedzibą wŚremie ul. Kościuszki 11, 63-100 Śrem, NIP: 6181906410, e-mail: srem@yasumi.pl 

Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych danych osobowych                    i adresowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

 

Śrem, dnia 21 listopada 2022r.

Regulamin zakupu i realizacji

Karnetów Open

 

1. Zakupu można dokonać gotówką/kartą w recepcji Yasumi Śrem lub przelewem bankowym na konto podane w zakładce Kontakt na stronie www.srem.yasumi.pl

2. Rodzaje oraz terminy ważności Karnetów Open od dnia zakupu:

- Karnet Open 700zł do wykorzystania 900zł – 6 miesięcy

- Karnet Open 1000zł do wykorzystania 1300zł – 9 miesięcy

- Karnet Open 1500zł do wykorzystania 2000zł – 12 miesięcy

3. W ramach Karnetu Open można skorzystać z całej oferty zabiegowej w cenach regularnych.

4. Karnet Open nie łączy się z ofertami specjalnymi/promocjami i bonami podarunkowymi oraz voucherami i voucherami zniżkowymi.

5. Karnet Open nie obejmuje zakupu kosmetyków, akcesoriów dostępnych w Yasumi Śrem oraz bonów podarunkowych/voucherów.

6. Karnet Open można zrealizować wyłącznie w YASUMI Śrem, ul. Kościuszki 11, 63-100 Śrem.

7. Karnet Open nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.

8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje manager Yasumi Śrem.

 

 

 

Śrem, dnia 15.11.2022r.

W związku z potrzebą zapewnienia Państwu najwyższej jakości obsługi i zwiększenia ilości dostępnych terminów rezerwacji, wprowadziliśmy do naszego Instytutu Yasumi Śrem system zadatkowy, który stanowi potwierdzenie wizyty. Wielu klientów mimo potwierdzenia terminu nie stawiało się na umówione wizyty, co powodowało niepotrzebne blokowanie terminów i niespodziewane przymusowe przerwy w pracy dla nas.

 

Regulamin pobierania i zwrotu zadatków

 1.       Zadatek pobierany jest na rzecz wykonanego zabiegu. W rezerwacji online zadatek nazywany jest "Przedpłatą". Zadatek i przedpłata w rozumieniu niniejszego regulaminu jest traktowany na jednakowych zasadach.
 2.       Zadatek wynosi 50 zł. Kwota zadatku będzie odjęta przy płatności za usługę.
 3.       Zadatek należy wpłacić w terminie 24h od dokonania rezerwacji. W przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana. Brak wpłaty zadatku oznacza rezygnację z usługi.
 4.       Opłata może być uiszczona w recepcji Instytutu Yasumi Śrem lub przelewem (dane do przelewu umieszczone są pod niniejszym regulaminem zadatków).
 5.       W przypadku posiadania bonu podarunkowego kwotowego lub na konkretny zabieg, podczas rezerwacji, zadatek zostaje automatycznie pobrany z bonu, o czym informuje pracownik Instytutu Yasumi Śrem.
 6.       O konieczności wpłaty zadatku podczas rezerwacji telefonicznej informuje pracownik Instytutu Yasumi Śrem. Przy rezerwacji online widoczny jest komunikat informujący o wymaganej wpłacie zadatku, który jest nazywany "Przedpłatą".
 7.       W przypadku nie odwołania lub nie przełożenia wizyty drogą telefoniczną lub mailową (srem@yasumi.pl) minimum 48h przed zaplanowanym terminem wizyty, zadatek przepada, a w przypadku posiadania bonu podarunkowego wartość bonu zostaje pomniejszona o kwotę zadatku zgodnie z Regulaminem nabywania i realizacji bonów upominkowych.
 8.       W przypadku przełożenia lub odwołania wizyty co najmniej 48h przed planowaną wizytą zadatek jest zwracany w sposób, w jaki wpłynął (gotówka, karta, przelew, pobranie z bonu) lub pozostaje do wykorzystania na poczet innych zabiegów (do indywidualnej decyzji klienta). W celu anulowania rezerwacji, należy w mailu (srem@yasumi.pl) podać termin rezerwacji oraz nazwisko klienta. Zadatek zostanie zwrócony do 3 dni roboczych od zgłoszenia anulacji lub zmiany terminu wizyty.

 

Konto bankowe

Bank PEKAO S.A.

57 1240 6902 1111 0010 9103 1333

W tytule prosimy wpisać nazwisko, na jakie dokonana jest rezerwacja oraz termin wizyty.

Śrem, dnia 11.02.2023r.

RODO - POLITYKA PRYWATNOŚCI, INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH W YASUMI ŚREM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Jolanta Ludwiczak – Żelazna, z siedzibą ul. Kościuszki 11, 63-100 Śrem, NIP: 6181906410, e-mail: srem@yasumi.pl.
 2. Na potrzeby niniejszej polityki, ilekroć użyte jest sformułowanie Ysumi Śrem, oznacza to administratora danych osobowych Jolantę Ludwiczak – Żelazną.
 3. Dane osobowe, w szczególności dane wrażliwe, chronione są z najwyższą starannością. W tym celu, wdrożyliśmy m.in. adekwatne procesy i procedury oraz środki mające to zapewnić.
 4. W YASUMI Śrem, przetwarzane są takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, informacje o odbytych zabiegach, inne o ile jest to konieczne w celu realizacji wizyty. O podanie danych osoba zostanie poproszona w trakcie rejestracji lub podczas wypełniania Karty Klienta.
 5. Dane osobowe podawane przez wykonaniem usługi będą przetwarzane, WYŁĄCZNIE w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez usługi. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

i)  marketingu własnych produktów lub usług,

ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 2019.1145 tj. ze zm.).

iii) dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu do zarządzania gabinetem, dostawcę usługi mailingu, itp.

 1. USŁUGA NEWSLETTER
 1. FORMULARZ KONTAKTOWY
 1. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Każdy posiada też prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
 3. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania

Regulamin

wizyt w gabinecie Yasumi w  warunkach zagrożenia zakażeniem SARS-CoV-2

 

Szanowni Klienci!

W związku z zagrożeniem zakażeniem SARS-CoV-2  i w trosce o Wasze bezpieczeństwo wprowadzamy nowe zasady pracy i dodatkowe, wzmocnione procedury bezpieczeństwa zgodne z aktualnymi zaleceniami. Mają one na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia oraz zwiększenie bezpieczeństwa zarówno klientów jak i pracowników naszego Instytutu. Prosimy Was o zapoznanie się z nowym Regulaminem wizyt:

 

 

1)      Przed każdym zabiegiem będzie przeprowadzony wywiad epidemiologiczny.  Ankieta przeprowadzana jest w związku z zagrożeniem koronawirusem.

 

2)      Klient wchodząc do budynku powinien mieć na sobie maseczkę. Po wejściu do gabinetu zostanie poproszony o dezynfekcję rąk/rękawiczek.

 

3)      Klienci przychodzący na zabieg zostaną poproszeni o umycie i/lub dezynfekcję rąk oraz wymianę rękawiczek.

 

4)      Informujemy, że prowadzimy rejestr osób przychodzących na zabiegi.  

 

5)      Na wizyty prosimy przychodzić bez osób towarzyszących! Osoby niepełnoletnie oraz niepełnosprawne powinny stawić się na wizytę z jednym opiekunem. W przypadku pacjentów niepełnoletnich lub wymagających osoby towarzyszącej – zarówno pacjent, jak i osoba towarzysząca przechodzą ww. procedurę.

 

6)      Na wizytę stawiamy się punktualnie. Jeżeli przybędziesz za wcześnie prosimy Cię o poczekanie przed budynkiem lub w samochodzie i poinformowanie nas o wcześniejszym przybyciu telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS.

 

 

7)      Na zabiegi przyjmujemy wyłącznie klientów z ujemnym wywiadem epidemiologicznym. Jeżeli masz jakiekolwiek objawy chorobowe zastrzegamy sobie prawo do odmówienia wykonania przez nas usług.

 

8)      Preferowana jest płatność kartą, telefonem lub blikiem. W przypadku płatności gotówką prosimy dokładne odliczanie kwoty, by nie było konieczności wydawania reszty.

Ta strona wykorzystuje pliki "cookies". Pozostając na niej, wyrażasz na to zgodę. Rozumiem